kalit İngilizcesi Nedir, kalit İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "kalit"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
başarım sayısı, kalite ölçüsü figure of merit
hizmet niteliği, hizmet kalitesi quality of service
kalite bilimi quality science
kalite güvencesi, nitelik güvencesi quality assurance
kalite kontrol mühendisi quality control engineer
kalite politikası quality policy
kalite standardı quality standard
kalite tanımı quality statement
kalite yöneticisi quality manager
kalite yönetimi quality management
Mektup yazım niteliğinde, iyi kalitede Letter Quality
nitelik denetimi, kalite kontrolü quality control
nitelik, kalite quality
taslak (baskı) niteliği, taslak (baskı) kalitesi draft quality
uygunluk kalitesi quality of conformance
yazılım kalite güvencesi software quality assurance
yazılım kalitesi software quality

Toplam 17 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama