kabul İngilizcesi Nedir, kabul İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "kabul"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
kabul edilebilir, onanabilir, onaylanabilir admissible
Kabul edilmez (geçersiz) işlem illegal operation
Kabul edilmez karakter illegal character
Kabul edilmez komut illegal instruction
kabul olasılığı, onanma olasılığı probability of acceptance
kabul testi acceptance testing
kabul ölçütleri acceptance criteria
Kuraldışı, kabul edilemez, yasak, geçersiz Illegal
onama, kabul acceptance

Toplam 9 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama