izle İngilizcesi Nedir, izle İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "izle"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) Yansılama; 2) İkizleme" Mirroring
1) Yazılı yönerge, 2) Adım izlencesi script
Adım izlence dili (çiziştirme dili) scripting language
alt süreç, üretilen süreç (izlence), yavru süreç child process
atık toplama, döküntü temizleme garbage collection
baskı ön izleme Print preview
çok izlekli multithreading
çok izlekli liste multiple-threaded list
Çok izlekli, çok iş parçacıklı Multithreaded
disk ikizleme DASD mirroring
disk ikizleme disk mirroring
disk yansılama, disk ikizleme disk mirroring
dosya temizleme file purge
ekranlı monitör, görüntü izletici display monitor
geri-izleme, geri-izsürme backtracking
Gizlemek Hide
gizlemek hide
ikizleme mirroring
ikizleme programı duplication utility
ikizleyerek koruma mirrored protection
ilintisizleşme uzaklığı decorrelation distance
iz, izlemek track
iz, izlemek trail
iz, izlemek trace
Izlek thread
izlekli tartışma threaded discussion
izleme tracking
izleme tracking
izleme günlüğü trace log
izlemek monitor
izlenebilirlik traceability
izlenen değişiklik tracked change
Işlevsiz kılma, etkisizleştirme, edilgen kılma, seçilmez kılmak disable
Mikroprogram, Mikroizlence Microprogram
otomatik hedef izleme (radar) angle tracking
program, programlamak, izlence program
programlanır, izlencelenir programmable
radarla izleme radar tracking
sunucu ikizleme server mirroring
tek izlekli single threading
temizlemek purge
temizlemek clear
temizlemek flush (buffer, etc.)
temizlenmiş (veri), virüsten arınmış (kütük) disinfected
uygulama izlencesi, uygulama programı application program
verileri temizleme data cleansing
verileri temizleme data purging
yapısal denetim, izle-gör walk-through
İkizleme Disk Alanı Mirror Volume
Yol, izleni, güzergah route
ışın izleme ray tracing
Önizleme preview
Önizleme Preview
özuyumlu izlence self-adapting program

Toplam 54 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama