iyi İngilizcesi Nedir, iyi İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "iyi"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
bir eğriyi düzleştirmek smooth a curve
daha iyi yeni sürüm upgrade
en iyi optimum
en iyi optimum
en iyi çizge optimal graph
en iyi kontrol, optimal kontrol optimal control
en iyi mimari optimal architecture
Eniyi optimal
eniyileme optimization
eniyileme optimisation
eniyileştirici Optimizer
geliştirilmiş, iyileştirilmiş enhanced
hat iyileştirme line conditioning
imge iyileştirme image enhancement
iyileştirilmiş improved
işaret iyileştirme signal conditioning
konuşma işaretinin iyileştirilmesi speech enhancement
Mektup yazım niteliğinde, iyi kalitede Letter Quality
sayısal pekiştirme, sayısal iyileştirme digital enhancing
teknolojiyi hayata geçiren technology enabler
özkaynakların en iyi dağıtımı optimal resource allocation

Toplam 21 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama