frekans İngilizcesi Nedir, frekans İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "frekans"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
alan frekansı field frequency
anma frekansı rated frequency
ara frekans intermediate frequency
Ara Frekans If Frequency
Ara Frekans Bant Genişliği If Bandwidth
ara taşıyıcılı frekans modülasyonu subcarrier frequency modulation
başat frekans dominant frequency
çok düşük frekans very low frequency
çok yüksek frekans very high frequency
çınlama frekansı, rezonans frekansı resonant frequency
dayanak frekansı, referans frekansı reference frequency
doğal frekans natural frequency
doğal frekans, güdümsüz frekans free-running frequency
erime frekansı flicker fusion frequency
frekans bandı frequency swing
frekans bölgesi frequency domain
frekans bölücü frequency divider
frekans bölüşümlü çoğullama frequency division multiplexing
frekans bölüşümlü çok erişimli frequency division multiple access
frekans çeşitlemesi frequency diversity
frekans dağılımı frequency distribution
frekans dağıtımı frequency allocation
frekans değiştirici frequency converter
frekans değiştirme (hücresel telefon) handoff
frekans düşürücü downconverter
frekans hoplaması frequency hopping
frekans kararlılığı frequency re-use
frekans kararsızlığı frequency instability
frekans kaydırma frequency selectivity
frekans kaydırmalı kiplenim frequency response
frekans kayması shift of frequency
frekans kiplenimi frequency modulation
frekans oynaması frequency range
frekans sayacı frequency counter
frekans seçici sönümlenme selective fading
frekans seçiciliği frequency shift
frekans sürüklenmesi frequency drift
frekans tahsisi frequency assignment
frekans tepkisi frequency shift keying
frekans üreteci frequency generator
frekansın yeniden kullanımı frequency stability
girişim frekansı, parazit frekans interference frequency
harmonik frekans, kat frekans harmonic frequency
Hat (şebeke) frekansı line frequency
işitilir frekanslar, audio frekans audio frequency
kararlı kılınmış frekans regulated frequency
rastlama sıklığı, oluşum frekansı frequency of occurence
ses ara frekansı audio intermediate frequency
sesüstü frekansı ultrasonic frequency
Sıklık, frekans frequency
süper yüksek frekans bandı, shf bandı super high frequency band
sönümlü frekans damped frequency
tek frekanslı işaretleşme single frequency signaling
tek frekanslı işletim single frequency operation
temel frekans fundamental frequency
yüksek frekans, kısa dalga short wave
örnekleme sıklığı, örnekleme frekansı sampling frequency

Toplam 57 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama