eyl İngilizcesi Nedir, eyl İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "eyl"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
1) kaplama (grafik) 2) eyleme, gerçekleme rendering
açık belgeyle şifre kırma known-plaintext attack
adamak, kesinlemek, eylemek Commit
basamak eylemi step action
Çok-düzeyli Güvenlik Multilevel Security
deneyleme experimentation
dört düzeyli işaretleşme quaternary signaling
Etkinlik, eylem activity
Eylem action
Eylem/karşıeylem (etki/tepki) action/reaction
eyleme dayalı benzetim activity-based simulation
Eylemsiz, Etkisiz Inert
eylemsizlik durumu sleep
Eylemsizlik, Atalet Inertia
eyleyici (robotbilim), erişim düzeneği (disk) actuator
kuşbakışı eylem (yolalma) planı, yol haritası roadmap
saklı yüzeyler algoritması hidden surface algorithm
sekmeyle ayrılmış Tab Delimited
yöneylem araştırması operational research
İşlevsiz, Aylak, Eylemsiz, Etkin Olmayan Idle
örnekle-tut eylemi sample-and-hold action
örnekleme eylemi sampling action
şifrelemeyle ilgili cryptographic

Toplam 23 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama