elektronik İngilizcesi Nedir, elektronik İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "elektronik"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
(Elektronik) Yazarkasa Electronic Cash Register
çevrimiçi (elektronik) tedarik işi online supply business
elektronik (sinyal) boğma electronic jamming
elektronik ajanda personal digital assistant
elektronik alalama electronic deception
elektronik alışveriş, Internet üzerinden alışveriş online shopping
elektronik anahtar electronic switch
elektronik arşiv electronic archive
elektronik bağlantı panosu electronic patch panel
Elektronik bankacılık, internet aracılığıyla bankacılık e-banking
elektronik bankacılık, internet bankacılığı electronic banking
elektronik belleten, elektronik bülten panosu electronic bulletin board
elektronik bilet electronic ticket
elektronik bilgi işlem electronic data processing (edp)
elektronik çizelge spreadsheet
elektronik çizelge programı spreadsheet program
elektronik çizelge uygulaması spreadsheet application
elektronik dergi electronic magazine (e-zine)
elektronik doğrultucu electronic rectifier
elektronik dosyalama electronic filing
elektronik faturalandırma electronic billing
elektronik güvenlik electronic security
elektronik hareket sitesi transaction site
elektronik ileti e-mail message
elektronik ileti adresi, e-posta adresi, elmek adresi e-mail address
elektronik ileti, e-posta iletisi e-mail message
elektronik imza electronic signature
elektronik işgörme, internet aracılığıyla işgörme e-business
elektronik kalem stylus
elektronik katalog electronic catalog
elektronik keşif electronic reconnaissance
elektronik kitap electronic book
elektronik kopya soft copy
elektronik kopya, elektronik kopya soft copy
elektronik noter, güvenilir üçüncü şahıs trusted authentication authority
elektronik noter, güvenilir üçüncü şahıs trusted third party
elektronik ortamda öğrenme, sanal ortamda öğrenme virtual learning
elektronik oy verme online voting
elektronik para electronic cash
elektronik para electronic cash
elektronik para digital cash
elektronik para aktarımı, havale electronic funds transfer (eft)
elektronik posta electronic mail
elektronik posta adresi, ileti adresi e-mail address
elektronik posta eki, ileti eki e-mail attachment
elektronik posta hesabı, ileti hesabı e-mail account
elektronik posta sağanağı, mesaj sağanağı spam
elektronik posta, elektronik mektup, e-posta, elmek electronic mail (e-mail)
elektronik postalama listesi, ileti alıcı listesi e-mailing list
elektronik reklam, Internet yoluyla reklam online advertising
elektronik savaş electronic warfare
elektronik sınıf electronic classroom
elektronik sınıf smart classroom
elektronik tedarik işi e-supply business
elektronik ticaret e-commerce
elektronik ticaret Internet commerce
elektronik veri alışverişi electronic data interchange
elektronik yayıncılık electronic publishing
elektronik yazarkasa electronic cash register
elektronik yönetişim electronic governance
güvenli elektronik hareket secure electronic transaction
ileti, elektronik posta e-mail
Internet’te pazarlama, elektronik pazarlama electronic marketing
Internet’te pazarlama, elektronik pazarlama Internet marketing
Internet’te pazarlama, elektronik pazarlama online marketing
kimlik belirtmeyen elektronik ileti anonymous e-mail
optoelektronik optoelectronics

Toplam 67 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama