ekle İngilizcesi Nedir, ekle İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "ekle"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"gerçekleştirim, hayata geçirme; yerleştirme " implementation
(1) bekleme, (2) yedek standby
(araya) ekleme noktası insertion point
(sona, geriye) eklemek append
(veri) yedekleme merkezi duplicate data center
1) eklemleme, 2) fonetik seçiklik articulation
1) kaplama (grafik) 2) eyleme, gerçekleme rendering
altörneklem subsample
anlık örnekleme instantaneous sampling
araya eklemek insert
artımlı yedekleme incremental backup
bağlamak, iliştirmek, eklemek Attach
bağlantı, aksesuar, eklenti Attachment
bekleme durumu wait condition
bekleme kipi standby mode
beklemede pending
Beklemede, beklenilen pending
beklemek wait
beklemek wait
beklenen değer, beklenti değer expected value
Beklentisel (önceden) ara belleğe alma anticipatory buffering
Beklentisel sayfalama anticipatory paging
Beklentisel, nedensel olmayan anticipatory
bekleterek baskı spool printing
bekletici spooler
bekletici, kuyruklayıcı, bekletici spooler
Bekletilen İş Kuyruğu Hold Queue
bekletme spooling
bekletmeli baskı, kuyruk dosyası spool printing
bilgilendirilecekler listesi carbon copy list
Bilgisayar ağlı (gerçekleştirme/uygulama) networking
bir işareti ölçeklemek scale a signal
Birikim (iş), bekleyen (iş) backlog
destek, desteklemek support
destekleme yazılımı support software
Diskte bekleyen dosya spool file
diskten diske yedekleme disk-to-disk backup
düzgün örnekleme uniform sampling
ek açıklama, açıklama notu ekleme annotation
Ek yeri (belli) olmayan, ekleme yeri görünmeyen seamless
Eklem noktası, dirsek Articulation point
eklenti add-on
Eklenti birim add-on unit
Eklenti kart add-on card
evrimli mimari ölçeklenebilir mimari scalable architecture
Fark yedekleme, artımlı yedekleme Incremental Backup
fark yedeklemesi, ayrımsal yedekleme differential backup
geçici kusur, tekleme glitch
gerçeklemek, doğrulamak authenticate
gerçeklenebilir işlev realizable function
gerçeklenebilir sistem realizable system
gerçekleştirim aşaması implementation phase
gerçekleştirim modeli implementation model
gerçekleştirmek Implement
gerçekleştirmek implement(to)
gerçekleştirmek perform
geri uyumluluk, öncekini desteklemek backwards compatibility
guruplama, öbekleme grouping
halka-zincirleme bağlantı, ilmekleme daisy-chaining
internet üzerinden veri yedekleme data vaulting
Internet’ten yedekleme Internet backup
istenen mesaj, beklenen mesaj solicited message
karartma için bekleme süresi auto-dim interval
katlı örnekleme multiple rate sampling
kaynak bağlantı, ekleme splice
kesin, beklenir certain
kesinlik, beklenirlik certainty
kuyruklama, kuyruklama, bekletme spooling
manyetik bant yedekleme aygıtı Tape backup device
nokta örneklemesi point sampling
rasgele örnekleme random sampling
sistematik örnekleme, dizgesel örnekleme systematic sampling
Sokmak, Araya Eklemek, Takmak (Disket) Insert
sona eklemek append
Tam yedekleme full backup
Toplanır, toplamacı, eklemeci additive
Uyku kipi, bekleme kipi, işlevsiz durum dormant state
uzaktan yedekleme remote backup
vektörel font, ölçeklenebilir font vector font
veri yedekleme data backup
yedekleme sıklığı backup frequency
yedekleme sıklığı back up frequency
yedeklemek back up
yedeklemek backup
Yedeklemek backup
yüksek hızda örnekleme oversampling
ızgara örneklemesi grid sampling
Öbeklerarası Boşluk Interblock Gap
ölçekleme scaling
ölçekleme katsayısı scaling factor
ölçekleme katsayısı scaling factor
ölçekleme, ölçekleme scaling
ölçeklemek scale (v)
ölçeklemek scale
ölçeklemek scale (v)
ölçeklenebilir scalable
ölçeklenebilir ağ scalable network
ölçeklenebilir font vektörel font scalable font
ölçeklenebilir sıkıştırma, ölçeklenebilir sıkıştırma scalable compression
ölçeklenebilirlik scalability
ölçeklenir kodlama scalable coding
ölçeklenirlik scalability
örnekle sorgulama query by example
örnekle-tut devresi sample-and-hold device
örnekle-tut eylemi sample-and-hold action
örneklem büyüklüğü sample size
örneklem noktası, örneklem Zaten örneklem = örnek noktası değil mi?) sample point
örneklem ortalaması sample mean
örneklem tasarımı, örneklem tasarımı sample design
örneklem uzayı sample space
örneklem, numune, örnek sample
örnekleme sampling
örnekleme sampling
örnekleme anı seğirmesi timing jitter
örnekleme aralığı sampling interval
örnekleme dağılımı sampling distribution
örnekleme devresi sampling circuit
örnekleme eylemi sampling action
örnekleme hızı sampling rate
örnekleme planı sampling plan
örnekleme sıklığı, örnekleme frekansı sampling frequency
örnekleme teoremi sampling theorem
örnekleme vurumu sampling pulse
örnekleme yoğunluğu sampling density
örneklemeli sentezleyici sampling synthesizer
örneklemeli sistem/dizge sampled-data system
örneklemeli sınama sampling test
örneklemiş işaret sampled signal
Örneklenmiş-veri dönüştürücü (Bence örneklemeli sistem ya da Örneklenmiş verili dönüştürücü denmeli) sampled-data transducer
Örnekleyici Sampler
örnekleyici, örnekleyici sampler

Toplam 131 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama