Ana Sayfa                  İNGİLİZCE-TÜRKÇE BİLİŞİM, BİLGİSAYAR ve İNTERNET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ                      Amaç
  Sık Kullanılanlara Ekle   Açılış Sayfası Yap       
Güncel Son Dakika Haberleri | Internet Haberleri | Açık Kaynak Haberleri | Teknoloji ve Bilgisayar Haberleri | IP Adresim
Donanım Haberleri | Yazılım Haberleri | Web Haberleri | Wireless Haberleri | Güvenlik Haberleri | Microsoft Haberleri | Linux Haberleri 
Bilgisayar Bilgileri | Online Virüs Temizleme | Bedava Virüs Programları | DNS IP Adresleri | IP Adresi Sorgulama
Yasaklı Sitelere Giriş, DNS Ayarları ve Güncel IP Adresleri

Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü
Aranacak Terim :
Dil Tercihi :
Sonuç Tercihi :


Aranan Terim "edu"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
abort procedure yarıda bırakma yordamı
access procedure Bkz: access protocol
checkpoint/restart procedure denetim noktası/yeniden başlatma yordamı
Computer Aided Education Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
cyclic redundancy check dönüşsel artıklık denetimi
data reduction veri indirgeme
data reduction veri azaltma
deduction Çıkarım, Tümdengelim
deductive çıkarımsal, tümdengelimli
deductive reasoning tümdengelimli akıl yürütme
diagnostic procedure tanı yordamı
fallback procedure son care (destek) yordamı
group scheduling software gurup planlama yazılımı
irreducible indirgenemez
job scheduler iş dağıtıcısı, iş çizelgeleyicisi
measurement procedure ölçüm yordamı
priority-based (scheduling) önceliğe dayalı
procedural "yordamsal; yöntemsel "
procedural cohesion yöntemsel uyum
procedural knowledge yordam bilgisi
procedural language yordamsal dil
procedural language Bkz: procedure-oriented language
procedural security Bkz: administrative security
procedure Yordam
procedure yordam
procedure call yordam çağrısı
procedure declaration yordam bildirimi
procedure division (cobol) işlem bölümü (Cobol dili)
procedure library altprogram kitaplığı, yordam kitaplığı
procedure oriented language yordama yönelik dil
procedure-oriented language yordam yönelimli dil
recovery procedure kurtarma yordamı
recursive procedure özyineli yordam
reduce küçültmek
Reduced Instruction Set Computer Indirgenmiş Komut Takımı Bilgisayarı
reduced instruction set computer (RISC) Komut kümesi küçültülmüş bilgisayar
reduced polynomial indirgenmiş polinom
reduction 1) indirgeme, kısaltma 2) azaltma, küçültme
redundancy artıklık
redundancy Fazlalık, artıklık, yedeklilik
redundancy check artıklıkla hata kontrolü
redundancy check artıklık denetimi
redundant code artıklı kod
redundant constraint artık kısıt
redundant equipment yedek donatım
redundant information artık bilgi
remote procedure call uzaktan yordam çağrısı
schedule zamanlama planı, işletim planı
schedule zaman çizelgesi
scheduled activity planlanmış etkinlik
scheduled maintenance programlı bakım
scheduled outage programlı kesinti
scheduler Zaman planı uygulayıcı
scheduling Zaman planlama
scheduling zamanlama
scheduling policy çizelgeleme kuralları
security procedure güvenlik programı
sidelobe reduction yan kulak bastırımı, yan kulak zayıflatması
temporal redundancy zamansal artıklık
test procedure sınama yordamı, test yordamı
variance reduction technique değişinti azaltma yöntemi
vertical redundancy check düşey hata denetimi

Toplam 62 adet sonuç bulundu


Ana Sayfa : Amaç : Siteniz İçin Arama Formu : İnternet Terimleri : Arama Motorları : Gazeteler - Dergiler

© 2004-2013 BilisimTerimleri.com Gizlilik İlkeleri

Bu sayfalar ve İnternet'teki pek çok site en iyi 1024x768 ekran çözünürlügü ve gerçek renk ayarı ile izlenebilir.