doc Türkçesi Nedir, doc Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "doc"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
composite document Bkz: compound document
Compound Document Architecture Bileşik Belge Mimarisi
current document yürürlükteki belge
data document veri belgesi
destination document hedef belge
dock yanaşmak, bağlamak
docking station yanaşma aygıtı, takma aygıtı
document belgelemek
document belge
document Belge
document architecture belge mimarisi
document assembly belge toparlama
document author belge hazırlayıcı, belge yazarı
document body belgenin içeriği
Document Contents Architecture Belge Içerik Mimarisi
document creator Belge oluşturucu, belge yaratıcı
document dictionary belge sözlüğü
document editor belge düzenleyici
document file belge dosyası
document format belge biçimi
document format belge biçemi
Document Interchange Architecture Belge Değiştokuş Mimarisi
document library belge kitaplığı, belgelik
document library belge kitaplığı
document management belge yönetimi
document management belge yönetimi
document manager belge yönetim yazılımı
document map belge haritası
document merge belge kaynaştırma
document mode belge kipi
document name belge adı
document of understanding(DOU) ortak anlayış belgesi
document processing belge işleme
document profile belge profili
document reader belge okuyucu (aygıt)
document retrieval belge erişim
document retrieval belge edinim, belge erişim
document style belgenin (hazırlanış, sunuluş) biçimi
document template belge örneği
document window belge penceresi
document-centric belge merkezli, belge tabanlı
documentation belgeleme, dokümantasyon
documentation belgeleme
documentation system belge işleme sistemi
documentation tree belgeleme şeması
draft document taslak belge
open document architecture ODA standardı
primary document birincil belge
program documentation program belgeleme
Proofing a document Belge doğruluğunu sağlamak
reference document başvuru belgesi
self-documenting kendini belgeleyen, özbelgelemeli
shell document kabuk belge
software documentation yazılım belgeleme
source document kaynak belgesi
system documentation sistem belgeleri
target document hedef belge
top-of-document belgenin başı
user documentation kullanıcı belgeleri
video document video belgesi

Toplam 60 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama