devre İngilizcesi Nedir, devre İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "devre"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) ağ işletim bilgisayarı; 2) ağ iletişim mikrodevresi " network processor
"1) ağ kuramı; 2) devre kuramı " network theory
"bir boyutlu ağ; doğrusal devre " linear network
açık devre open-circuit
açık devre gerilimi open-circuit voltage
Açılma ,kapanma,devreden çıkma trip
Ağ (devre) çözümlemesi network analysis
Ağ (devre) çözümleyici network analyzer
ağ iletişim mikrodevresi network chip
akıllı kart, mikrodevre kartı microcircuit card
algılayıcı devre sensing circuitry
almaşık akım devresi, aa devresi ac circuit
ardışık devre sequential circuit
ayırtaç, ayırtaç, ayırtaç devresi discriminator
bağlantısız devre nonconnected network
bakışımlı iki kapılı devre symmetrical two-port-network
baskı devre printed circuit
baskı devre kartı printed circuit board
birleşimsel devre combinatorial circuit
canlı tutma devresi keep-alive circuit
canlı, etkin, devrede Alive
çevrim, devre circuit
çift taraflı (devre) kart double-sided board
çift yönlü devre duplex circuit
çoğunluk devresi majority circuit
çok katmanlı baskı devre multilayer circuit
çıkarmak, devreden çıkarmak unmount
çıkış hat devresi outgoing line circuit
çınlamalı devre, rezonans devresi resonant circuit
çınlayıcı, rezonans devresi resonator
dağıtılmış öğeli devre distributed circuit
devre anahtarlama protokolü circuit-switching protocol
devre anahtarlamalı ağ circuit-switching network
devre anahtarlaması circuit-switching
devre benzetimi circuit simulation
Devre dışı (telefon) off-hook (telefon)
devre sentezi, devre bireşimi network synthesis
edilgen devre, pasif devre passive network
elektrik devre şeması electric circuit diagram
eşdeğer devre equivalent network
faz kaydırma devresi phase shift circuit
geciktirme devresi delay circuit
geciktirme devresi time-delay network
gerçek devre physical circuit
Geri Dönüş devresi Loopback
gerilim düzenleyici devre voltage-stabilizing circuit
iki kapılı devre two-port network
iki telli devre two-wire circuit
ince film devre thin film circuit
işaret devresi signal circuit
kalıcı sanal devre permanent virtual circuit
kapalı devre televizyon closed-circuit television (cctv)
karar devresi decision circuit
Karma Devre Hybrid Circuit
Kart, devre kartı board
kendini denetleyen devre self-checking circuit
kısa devre aygıtı short-circuiter
kısa devre çalışma short-circuit operation
kısa devre çelisi, kısa devre empedansı short-circuit impedance
kısa devre geçirisi short-circuit admittance
Mandal devresi Latch circuit
Mantık (devre) Tasarımı Logic Design
Mantık Devresi Logic Circuit
Mikrodalga Tümleşik Devresi Microwave Integrated Circuit
mikrodevre microcircuit
n-kapılı devre n-port network
noktadan noktaya devre point-to-point circuit
paralel devre parallel circuit
paralel devre, şönt shunt
parazit giderici devre anticlutter circuits
peş peşe bağlanmış devreler tandem networks
salınımsız devre aperiodic circuit
sanal devre virtual circuit
sayısal devre digital circuit
seçici devre selector circuit
Serbest açmalı (devre kesici) trip-free (circuit-breaker)
serbest devre free circuit
seri çınlamalı devre, dizisel çınlamalı devre series-resonant circuit
seri devreler series circuits
seri paralel devre series parallel network
son çare (destek) devresi fallback circuit
sonlandırılmış devre terminated circuit
susturma devresi squelch circuit
t-devresi t-network
tek durumlu devre single-shot flip-flop
tek kapılı devre one-port network
tek kapılı devre, iki uçlu devre two-terminal network
tek telli devre single-wire circuit
Tektaş Devre Monolithic Circuit
Tektaş devre Monolithic circuit
telefon niteliğinde devre voice-grade circuit
teleiletişim devresi, uziletişim devresi telecommunication circuit
tetikleme devresi trigger circuit
toprak dönüş devresi earth return circuit
toprak dönüşü devresi ground-return circuit
topraklanmış devre grounded circuit
topraksız devre floating network
tüm geçiren devre all-pass network
tümdevre ailesi, uyumlu yonga ailesi chipset
tümdevre fabrikası silicon foundry
tümler devresi complementer
tümleşik devre integrated circuit
tümleşik devre integrated circuit (IC)
Tümleşik devre, tümdevre Integrated Circuit
uyarı devresi, alarm devresi alarm circuit
veri bağlantısı, veri devre bağlantısı data connection
veri devresinin anahtarlanması data switching
veri devresinin saydamlığı data circuit transparency
üç fazlı devre, üç evreli devre, trifaze devre three-phase circuit
yonga, tümleşik devre chip
yıldız-bağlantılı devre star-connected device
zaman referansı devresi sweep generating circuit
zikzaklı devre staggered circuit
örnekle-tut devresi sample-and-hold device
örnekleme devresi sampling circuit
örneksel devre analog circuit
Öykünücü, taklitçi (devre veya yazılım) emulator
özgül devre, kullanıma özel devre dedicated circuit
Şematik çizim, devre şeması schematic diagram

Toplam 119 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama