boy İngilizcesi Nedir, boy İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "boy"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"bir boyutlu ağ; doğrusal devre " linear network
adım boyu step size
alan boyu field length
bellek boyu memory size
Boy değiştirmek Resize
Boy, irilik size
boya kutusu paint box
boya uçunmalı yazıcı dye-sublimation printer
boya yayınmalı yazıcı dye-diffusion printer
boyama maddesi, boyama mürekkebi dye
boyamak paint
boyamak paint
boylam longitudinal curve
boylamasına denge longitudinal balance
boylamasına eşlik denetimi longitudinal parity check
boylandırma sizing
boyuna form, dikey form portrait mode
boyuna, dikine portrait
boyunduruk yoke
boyut dimension
Boyut dimension
boyutsal çözümleme dimensional analysis
boyutsuz büyüklük dimensionless quantity
büyüklük, boyut size
çift-sözcüklü (veri veya bellek boyu) Double-word
Çok Boyutlu Multidimensional
dalga boyu wavelength
dalga boyu wavelength
değişken boylu tutanak variable size record
en boy oranı aspect ratio
en-boy oranı, görünüm oranı aspect ratio
karakter boyu type size
Kitapboyu bilgisayar notebook computer
küçük boyutlu sistem compact system
Kütük boyu file size
Legal (özel kağıt boyutu:8.5inçx14inç) Legal
Letter (özel kağıt boyutu:?inçx?inç) letter
matrisin boyutu dimension of a matrix
niceliğin boyutu dimension of a quantity
orta ve küçük boy işletmeler small and medium enterprise
Pul (boy), tırnak boyu thumbnail
sabit en-boy oranı fixed aspect ratio
tek boyutlu dizilim linear array
Tutanak kağıt boyutu (Kuzey Amerikan ülkeleri) Legal size
veri boyu data size
üç boyutlu three-dimensional
üç boyutlu imge öğesi volume primitive
üç boyutlu modelleme solid modeling
üç boyutlu modelleme yazılımı 3D modeling software
Yeniden Boyutlandırmak Resize
ölçek uzunluğu, ölçek boyu scale length
önceki boyuta getirme düğmesi restore button

Toplam 52 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama