boole İngilizcesi Nedir, boole İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "boole"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
ana Boole işlevleri primary Boolean functions
Boole Boolean
boole (cebir) işleci boolean operator
boole cebri boolean algebra
Boole cebri Boolean algebra
Boole damgası Boolean character
Boole işleci Boolean operator
Boole komutları Boolean instructions
çifteş Boole işlemi, eşlek Boole işlemi dual Boolean operation

Toplam 9 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama