ask İngilizcesi Nedir, ask İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "ask"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
adres maskesi address mask
altağ maskesi subnet mask
askıdaki program suspended program
askıya almak suspend
baskı arabelleği print buffer
baskı devre printed circuit
baskı devre kartı printed circuit board
baskı dosyası print file
baskı işi print job
baskı kontrol karakteri print control character
baskı kuyruğu print queue
baskı kuyruğu print spooler
baskı niteliğ print quality
baskı sayfa düzeni print layout
baskı yöneticisi print manager
baskı ön izleme Print preview
baskı öncesi prepress
baskı öncesi, baskı örneği prepress
baskın, temel, başat dominant
bekleterek baskı spool printing
bekletmeli baskı, kuyruk dosyası spool printing
Bkz: Frequently asked questions faq
çift yüzlü baskı double-sided printing
çok katmanlı baskı devre multilayer circuit
Gölge maskesi shadow mask
gölgeli baskı shadow printing
göreli konum, ofset (baskı) offset
görsel maskeleme visual masking
imge baskıcı (yazıcı) image printer
kesilme maskesi interrupt mask
maskeleme masking
maskelemek mask
maskelenebilir kesilme maskable interrupt
maskelenemez kesilme nonmaskable interrupt
prova baskı trial proof
QASK, Dördün genlik kaydırmalı kiplenim quadrature amplitude shift keying
taslak (baskı) niteliği, taslak (baskı) kalitesi draft quality
taslak baskı draft printing
ters baskı mirror printing
video kaskı video helmet
Örtmek, Örtü, maske Mask

Toplam 41 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama