asi İngilizcesi Nedir, asi İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "asi"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
"1) Yükümlülük, Sorumluluk; 2) Pasifler (sayışımda)" Liability
(iletişim) anasistem(i) host computer
asimetrik sayısal abone hattı asymmetric digital subscriber line (adsl)
bakışımsız, asimetrik Asymmetric
bakışımsızlık, asimetri Asymmetry
BASIC (programlama dili) Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code
basic programlama dili beginner's all-purpose symbolic instruction code (basic)
basit kapalı eğri simple closed curve
Bkz: basic input-output system bios
edilgen devre, pasif devre passive network
edilgen öğe, pasif öğe passive element
ilkel, temel, öğesel, basit elementary
iskele kapasitesi port capacity
işletme kapasitesi service capacity
pasif ağ geçidi passive gateway
pasif arka pano passive backplane
pasif dinleme passive wiretapping
pasif düğüm passive node
pasif dönüştürücü passive transducer
pasif grafik passive graphics
pasif göbek passive hub
pasif matris ekran passive-matrix display
pasif optik ağ passive optical network
pasif saldırı passive attack
pasif süzgeç passive filter
pasif tehdit passive threat
pasif terminal passive station
sonuşur doğrusu, asimtot Asymptote
sığa, kapasite capacitance
şasi, korunak chassis

Toplam 30 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama