asama İngilizcesi Nedir, asama İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "asama"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
anlamlı basamak yitimi significance loss
basamak eylemi step action
basamak işlevi step function
basamak tepkisi step response
basamaklamak cascade
basamaklamak cascade
Basamaksal büyüklük, büyüklük kertesi order of magnitude
binlik basamak ayırıcı thousands separator
en sağdaki (basamak) low order
en sağdaki basamak least significant digit
en soldaki basamak most significant digit
En Önemli Basamak Most Significant Digit
En Önemsiz (en sağdaki) Basamak Least Significant Digit
nicemleme basamağı quantization step
ondalık basamak decimal place
ondalık basamak decimal place
onlu basamak decimal digit
rakam, basamak digit
sağlama basamağı, sınama basamağı check digit
sayı, basamak digit
Sayısallaştırma, basamaklama digitization
Sekizli basamak octal digit
soldaki (basamak) high-order (digit)
önemli basamak, anlamlı basamak significant digit

Toplam 24 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama