app Türkçesi Nedir, app Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "app"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
apparatus Düzenek
APPC bkz. Advanced Program to Program Communication
appc Bkz: advanced program to program communication
appear Görünmek
appear görünmek
append (sona, geriye) eklemek
append sona eklemek
appendix Ek
appendix ek
applet küçük uygulama
appletalk apple iletişim protokolu
appliance server küçük aygıt sunucusu, özel sunucu
application uygulama
application Uygulama
application developer uygulama geliştirici
application enabling uygulama altyapısı sağlama
application management uygulama yönetimi
application program uygulama programı
application program uygulama izlencesi, uygulama programı
application programmer Uygulama programcısı
Application Programming Interface tanımı yazılacak
application programming interface, (apı) Uygulama programlama arayüzü
application requester uygulama istemcisi
application server uygulama sunucusu
application server Uygulama sunucusu
application software uygulama yazılımı
application software Uygulama yazılımı
apply 1) uygulamak, 2) başvurmak
apply uygulamak
appn Bkz: advanced peer to peer networking
APPN bkz. Advanced Pear to Pear Networking
approach Yaklaşım
approve Onaylamak
approve onaylamak
approximate yaklaşık
approximate Yaklaşık
approximate calculation Yaklaşık hesaplama
approximate value Yaklaşık değer
approximation theory yaklaşıklık kuramı
Bit mapping bit eşlemleme
bitmapped ikil eşlemli
client/server application istemci/sunucu uygulaması
desktop application masaüstü uygulaması, ofis uygulaması
disappear yok olmak, kaybolmak (görüntü)
disappear yok olmak
domain of applicability uygulanabilirlik alanı
enterprise application suite kurumsal tümleşik yazılım paketi
front-end application ön uç uygulaması, öndeki uygulama
ground-controlled approach yerden kontrollü iniş
host application program ana bilgisayarda yürütülen program
illegal tapping geçersiz karakter
infected application virüslü uygulama programı
keyboard mapping klavye (tuş) yerleşim haritası
knowledge mapping bilgi haritası
legacy applications Eskiden kalan uygulamalar
mapped drive tanımlı sürücü
mapped file haritalanmış dosya
mapping gönderim, eşlemleme
Mapping Eşleme, Gönderim
mapping function koordinat dönüşüm işlevi
mapping of a network drive bir ağ sürücüsünün bağlantı tanımı
mapping over eşlemleme
Memory Mapped I/O Bellek Haritalı Giriş Çıkış
memory mapped I/O bellek haritalı giriş çıkış
messaging application mesajlaşma uygulaması
mission critical application yaşamsal uygulama
multi-agent approach çok etmenli yaklaşım
multimedia application Çok-ortamlı uygulama
overlapped örtüşmeli
passive wiretapping pasif dinleme
radar approach yerden güdümlü iniş
safety apparatus güvenli alet
safety appliance koruma tertibatı
server appliance tek işlevli sunucu, özel sunucu
server application sunucu uygulaması
single thread application program tek izgeli uygulama programı
source application Kaynak uygulama
spreadsheet application elektronik çizelge uygulaması
successive approximation ardışık yaklaşıklama
surjective mapping Bkz: onto function
swapping karşılıklı yer değiştirme
Systems Application Architecture(SAA) Sistem Uygulama Mimarisi
tapped delay line çıkmalı gecikme hattı
texture mapping doku kaplama
unmapped eşlenmemiş
wireless application protocol telsiz erişim protokolü
wrapper Sarıcı, sargı

Toplam 87 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama