anten İngilizcesi Nedir, anten İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "anten"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
akıllı anten smart antenna
anten, verici antenna
aralıklı antenler spaced antennae
faz dizilimli anten phased-array antenna
hava anteni anten aerial
ikiz antenler stacked antenna
otomatik yönlendirmeli anten electronically steerable array
uydu anteni satellite antenna
uydu çanak anteni satellite dish
verici anten sending aerial
yansıtıcı anten reflector antenna
yarık anten slot antenna
yönlendirilebilir anten steerable antenna

Toplam 13 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama