an覺kl覺k, elverililik, yeteneklilik, istidat 愯gilizcesi Nedir, an覺kl覺k, elverililik, yeteneklilik, istidat 愯gilizce Ne Demek?Aranan Terim "an覺kl覺k, elverililik, yeteneklilik, istidat"

Terim/ S驆ck ネviri Karl蹥
Arad蹥nz an覺kl覺k, elverililik, yeteneklilik, istidat , terim veritabanmzda bulunamamtr
Biliim Terimi Arama, 愯gilizce Trk蔒 Bilgisayar S驆l蹞 Arama