REFERENCE Türkçesi Nedir, REFERENCE Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "REFERENCE"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
circular reference çevrimsel gönderme
cross reference çapraz başvuru
data reference veri gönderisi
data reference line veri taban çizgisi
preference tercih, yeğlenen
Preferences Yeğlenenler
preferences folder tercihler dosyası
protocol reference model protokol referans modeli
reference başvuru, ilgi
reference Dayanak, referans, başvuru
reference clock referans saat
reference conditions referans koşulları
reference configuration referans düzenleşimi
reference data referans verileri, başvuru verileri
reference direction referans yön
reference document başvuru belgesi
reference frequency dayanak frekansı, referans frekansı
reference language dayanak dil, referans dil
reference model referans modeli
reference node dayanak düğümü, referans düğümü
reference operating conditions referans çalışma koşulları
reference phrase referans metni
reference plane referans düzlemi
reference point dayanak noktası, referans noktası
reference standard referans standart, başvuru standardı
reference voltage referans gerilimi
User's Reference Başvuru Kitabı
voltage reference gerilim referansı

Toplam 28 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama