OKU İngilizcesi Nedir, OKU İngilizce Ne Demek?Aranan Terim "OKU"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
(okuyucu/yazıcı) Kafa, başlık Head
1) takas, değiş tokuş 2) santral exchange
akıllı kart okuyucu smart card reader
akıtma, duraksız iletim, duraksız okuma, duraksız işlem streaming
Belge Değiştokuş Mimarisi Document Interchange Architecture
belge okuyucu (aygıt) document reader
beni oku dosyası readme file
Bilgisayarca Okunur Machine Readable
bir yaz-çok oku, bir kere yazılır bellek write-once-read-many (worm)
çaldırma, yeniden oynatma,okuma playback
CD-ROM-Okuyucu CD-ROM-Player
çokuzlu, çok-ögeli tuple
çubukkod okuma kalemi barcode wand
Çubukkod okuma kalemi wand
çubukkod okuma kalemi bar code wand
Çubukkod okuyucu barcode reader
değiştokuşlu sıralama exchange sort
doku texture(graphics)
doku texture
doku eşlemi texture map
doku kaplama texture mapping
dokunma duyarlı touch sensitive
dokunma duyarlı ekran touch screen
dokunma duyarlı klavye membrane keyboard
Dokunma Duyarlı Klavye Membrane Keyboard
dokunmak touch
dokunmalı ekran touch screen
dokunmalı tablet touch pad
dokunmalı tablet touchpad
dokunmatik klavye touch-sensitive keyboard
dokunsal arayüz haptic interface
dokunsal geribesleme haptic feedback
Dokuzun tümleri nines complement
duraksız çoğulortam okuyucusu streamline
geçici okuma/yazma hatası temporary read/write error
kalemle okuma wanding
kart okuyucu card reader
kolay taranabilirlik okunurluk scannability
n’li, n çokuzlu n-tuple
okuma kalemi wand (reader)
okuma ve yazmaya karşı koruma read-write protection
okuma vurumu read pulse
okuma yükselteci, çaldırma yükselteci playback amplifier
Okuma, okunan değer read-out
okuma-yazma kafası read-write head
okuma-yazma kanalı read-write channel
okumak read
okunabilir dosya readable file
Okunaklılık, seçilirlik readability
okunan dosya input file
okunmuşları işaretle mark read
okuyucu reader
Okuyucu playback unit
okuyucu kafası playback head
optik işaret okuyucu optical mark reader
optik karakter okuyucu optical character reader
optik okuyucu optical reader
programlanır salt okunur bellek programmable read-only memory (prom)
programlanır salt okunur bellek programmable read-only memory
ROM kartı, salt oku bellekli kart ROM card
salt oku, salt-okunur read-only
salt okunur Read Only
Salt Okunur Bellek Read Only Memory
sayfa okuyucu page reader
silici okuma destructive read
silinir programlanır salt oku bellek erasable programmable read-only memory
sıfır biti sokuşturma zero-bit insertion
takaslanır, değiştokuş edilebilir interchangeable
trafik değiş tokuş anlaşması peering arrangement
trafik değiş tokuşu peering
veri değiştokuş data interchange
veri değiştokuş biçemi data interchange format
veri değiştokuşu data exchange
yarıklı manyetik okuyucu magnetic slot reader
İm Okuyucu Mark Reader
yuvalı çubukkod okuyucu bar code slot reader
yuvalı okuyucu slot reader
İz başına (oku/yaz) kafa Heads Per Track
zaman dilimi değiş tokuşu time slot interchange
örselemeyen okuma nondestructive readout

Toplam 80 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama