DRIVE Türkçesi Nedir, DRIVE Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "DRIVE"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
adjustable-speed drive hız ayarlı (aygıt) sürücü
cartridge drive kartuş sürücüsü
CD-ROM driver CD-ROM sürücü
current drive yürürlükteki sürücü
data driven veri güdümlü
data-driven reasoning veri güdümlü akıl yürütme
database driver veritabanı erişim programı
device driver aygıt sürücü
device driver aygıt sürücüsü
device driver aygıt sürücüsü
disk drive disk sürücü birim
disk drive disk sürücü
diskette drive disket sürücü
display driver ekran sürücüsü, görüntü sürücüsü
display driver görüntü (birimi) sürücüsü
drive sürücü, sürmek
drive sürmek
drive sürücü
drive designator sürücü göstergesi
drive designator sürücü belirteci
drive indicator sürücü göstergesi
drive letter sürücü harfi
drive letter sürücü adı
driver sürücü
driver Sürücü
event driven olaya dayalı
event-driven olaya dayalı, olaylarla yönetilen, olay-güdümlü
event-driven programming olay güdümlü çalışma
external drive dış sürücü
floppy disk drive disket sürücüsü
floppy disk drive disket sürücü
goal-driven reasoning geri zincirleme çıkarım
internal drive iç (dahili) sürücü
Interrupt Driven Kesilmelerle yönetilen, kesilmelerle sürülen
line driver hat sürücüsü
mapped drive tanımlı sürücü
mapping of a network drive bir ağ sürücüsünün bağlantı tanımı
master drive ana sürücü
menu driven menülerle çalıştırılan
Menu-Driven Menüyle Güdülen
message driven mesaj güdümlü
model driven model güdümlü
optical drive optik disk sürücü
printer driver yazıcı sürücüsü
printer driver yazıcı sürücüsü
self-parking disk drive otomatik park özellikli disk sürücü
Serial Driver dizisel sürücü
smart battery driver akıllı pil sürücüsü,
streaming tape drive duraksız manyetik bant sürücüsü
streaming tape drive duraksız manyetik bant sürücü
tape drive manyetik bant sürücü, teyp sürücü
target drive hedef sürücü
transaction driven harekete dayalı
video driver video sürücüsü
virtual drive sanal disk birimi

Toplam 55 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama