Chart Türkçesi Nedir, Chart Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "Chart"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
area chart alan çizgesi
bar chart Bkz: bar graph
bar chart çubuk çizim
chart çizelge, grafik
chart (pie, bar) çizge
circle chart dairesel grafik
data flowchart veri akış çizeneği
flow chart akış çizimi
flowchart akış çizimi
flowchart akış çizeneği
flowchart symbol akış çizenek simgesi
line chart çizgi grafik
mixed chart karma çizim
Mixed Chart Karma Çizge
Overlay Chart Yardımcı Grafik...
performance chart çalışma grafiği, çalışma karakteristiği
pie chart pasta grafik
pie chart dairesel çizim
scatter chart dağılım çizgesi
strip chart recorder şeritli kayıt aygıtı
structure chart yapı şeması
surface chart yüzey çizimi
system flowchart sistemin akış çizeneği
test chart Bkz: test pattern

Toplam 24 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama