Backup Türkçesi Nedir, Backup Türkçe Ne Demek, Karşılığı NedirAranan Terim "Backup"

Terim/ Sözcük Çeviri Karşılığı
backup Yedeklemek
backup yedeklemek
backup yedek
backup copy yedek kopya
backup frequency yedekleme sıklığı
data backup veri yedekleme
differential backup fark yedeklemesi, ayrımsal yedekleme
disk-to-disk backup diskten diske yedekleme
full backup Tam yedekleme
incremental backup artımlı yedekleme
Incremental Backup Fark yedekleme, artımlı yedekleme
Internet backup Internet’ten yedekleme
remote backup uzaktan yedekleme
Tape backup device manyetik bant yedekleme aygıtı
telebackup Bkz: Internet backup

Toplam 15 adet sonuç bulundu


Bilişim Terimi Arama, İngilizce Türkçe Bilgisayar Sözlüğü Arama